• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Franchise News Day 2023


Vuoden Franchise News Dayta vietettiin 26.9.2023 Helsingin ydinkeskustassa, Mikonkatu 9:ssä sijaitsevassa Epicenterissä. Tapahtuma oli yhdistetty seminaari sekä networking-tapahtuma tarjoten erinomaiset puitteet verkostoitumiseen alan toimijoiden kesken!Vuoden 2023 Franchise News Dayn juontajana toimi Antti Isokangas. Antti on selkeäsanainen viestinnän ammattilainen, loistava kommunikoija ja innostava esiintyjä. Antti juoksuttaa Franchise News Dayn lähdöstä maaliin, pitää ohjelman aikataulussa ja huolehtii, että osallistujat pysyvät tietoisina iltapäivän tapahtumista.

Antilla on kolmenkymmenen vuoden kokemus erilaisista viestinnän asiantuntija- ja johtotehtävistä ja laaja kokemus franchisingketjujen viestinnästä. Hän on työskennellyt toimittajana, tietokirjailijana sekä viestintäkonsulttina ja osallistunut kymmenien yritysten viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Konsulttina hän on erikoistunut yritysten strategia-, vastuullisuus- ja kriisiviestintään. Hän on toiminut myös jo vuosia Suomen Franchising-Yhdistyksen viestintäkonsulttina. Antti on myös juontanut useita podcasteja (mm. Franchising-podcast ja Viherpesu-podcast), ja hän on yksi teoksen Viherpesuopas – Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi kirjoittajista.


Vuoden 2023 Franchise News Dayn teemana oli Kasvun johtaminen. Siinä on kaksi liiketoiminnan menestyksen kannalta olennaista sanaa: kasvu ja johtaminen.

Franchising on yrityksen kasvumalli tietenkin franchisingantajalle. Se on kuitenkin sisäänrakennettu myös franchisingyrittäjän toimintaan. Franchisingtoiminnan eettiset säännöthän toteavat, että yrittäjän on tehtävä parhaansa liiketoimintansa kasvattamiseksi.

Jotta kasvu on hallittua ja kannattavaa, sitä tulee osata johtaa. Franchisingantajan tulee ohjata yrittäjää kasvussaan ja yrittäjän tulee oppia johtamaan henkilökuntaansa ja yritystään kasvun eri vaiheissa. Johtamisen kehittäminen on elinikäinen oppimisprosessi yrittäjälle. Nämä teemat ovat olleet viime aikoina laajasti ”tapetilla” franchisingketjuissa.

Franchise News Dayssa tarkasteltiin kasvun johtamisen teemaa eri näkökulmista: millaista asennetta ja millaista osaamista se vaatii yrittäjältä ja ketjujohdolta, miten siihen voi valmistautua ja millaisia kokemuksia yrittäjien liiketoiminnan kasvusta ja sen ohjaamisesta ketjujohdolle on kertynyt.

FRANCHISE NEWS DAY 2023 OHJELMASSA OLI:


Liiketoiminnan yksi kilpailutekijöistä on kasvuhakuinen asenneilmapiiri eli "Growth Mindset". Franchise News Dayssa pohdittiin, miten Growth Mindset voi mullistavasti vaikuttaa franchisingketjujen menestykseen ja kasvuun, erityisesti yrittäjien johtamisessa ja ohjaamisessa.

Growth Mindset tarkoittaa jatkuvaa uskoa siihen, että voimme kehittää kykyjämme ja taitojamme ponnistelemalla ja oppimalla. Tämä asenne ei ole vain yksilöiden ominaisuus, vaan myös voimakas työkalu johtajille, jotka haluavat kannustaa tiimejään kohti uusia saavutuksia.Erityisen tärkeäksi Growth Mindset nousee franchisingketjuissa, joissa yrittäjien vastuulla on yksiköittensä toiminnan jatkuva kehittäminen.

Tuoreet liike-elämän tutkimukset, kuten Blackwell ym. (2020) artikkeli "Growth Mindset at Work: A Meta-analysis", vahvistavat, että kasvuhakuinen ajattelutapa edistää paitsi yksilöiden suorituskykyä myös organisaatioiden menestystä. Se luo ilmapiirin, jossa kokeilut, oppiminen ja itsensä ylittäminen ovat keskiössä.

Franchise News Dayssa kuultiin:

→ miten Growth Mindset ilmenee johtamisessa,

→ miten voimme hyödyntää sitä erityisesti franchisingketjuissa ja

→ miten kannustava ilmapiiri, avoin kommunikaatio ja tavoitteiden asettaminen vaikuttavat suoraan yrittäjien kykyyn kasvattaa liiketoimintaansa ja menestyä

Aiheesta alusti Franchise Business Collegen liiketoimintajohtaja ja valmentaja Matti Taipale.


Matti Taipaleella on monipuolinen vuosikymmenten kokemus erilaisista johtamisen kehittämisen sekä myynnin asiantuntija- ja johtotehtävistä.

Hän on työskennellyt konsulttina, kouluttajana sekä johtanut kansainvälistä liiketoimintaa. Hän on rakentanut lukuisten maailman johtavien yritysten johtamisjärjestelmiä ja vetänyt yrityskulttuurin kehittämishankkeita. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Matti on kouluttanut maamme johtavien franchisingketjujen johtoa ja yrittäjiä erityisesti johtamisen teemoissa. Matin akateeminen tausta on psykologiassa.


FRANCHISENEWS DAYSSA 2023 OHJELMASSA OLI MYÖS:


Franchise News Day:n Franchisingalan Pyöreä Pöytä -ohjelmanumerossa kolme sanavalmista ketjujohtajaa keskustelee ja vaihtaa ajatuksiaan ajankohtaisista teemoista franchisingsektorilla – erityisesti ketjujohtamisen saralla.

Vuodesta 2007 saakka Radio Suomessa keskiviikkoisin esitetty Pyöreä Pöytä on ollut suosittu keskusteluohjelma ajankohtaisista asioista, joita on ollut ruotimassa eri alojen edustajat. Vakiokeskustelijoina ovat olleet mm. Pekka Seppänen, Mika Pantzar, Kaarina Hazard, Ruben Stiller, Juha Itkonen, Olavi Uusivirta, Maija Vilkkumaa ja Sirkka Hämäläinen. Puheenjohtajina ovat toimineet mm. Peter Nyman ja Pauli Aalto-Setälä. Ohjelma on saavuttanut suuren suosion värikkäiden keskustelijoiden ja mielenkiintoisten aiheiden vuoksi.

Tämä radio-ohjelma toimii esikuvana Franchise News Dayssa tänä vuonna toteutettavalle ohjelmanumerolle.

Franchisingalan Pyöreään Pöytään keskustelijoiksi on pyydetty eri alojen pitkän linjan ketjuista sanavalmiita ketjujohtajia kolmesta alansa johtavasta ketjusta:

→ Maajohtaja Kati Litmanen, Subway Suomi

→ Kehitysjohtaja Lasse Piira, Specsavers Suomi ja

→ Kehitysjohtaja Nina Gromoff, Taloasema

Franchisingalan Pyöreän Pöydän puheenjohtajana toimi FranConin toimitusjohtaja Henri Laakso.LISÄKSI FRANCHISE NEWS DAY 2023 OHJELMASSA KUULTIIN:


Franchisingketjun kasvun kannalta on kriittisen tärkeää, että rahoitusmarkkinat toimivat ja rahoitusta erityisesti yrittäjille on hyvin saatavilla. Tällä hetkellä markkinoilla on havaittavissa runsaasti epävarmuutta, mikä on näkynyt mm. rahoituskustannusten (korkojen) nousuna. Myös pankit ovat muuttuneet varovaisemmiksi uusissa hankkeissa. Tämä on aiheuttanut päänvaivaa ketjujohdolle, jonka pitäisi pystyä konsultoimaan yrittäjäkandidaattejaan, aloittavia sekä jo toimivia yrittäjiään rahoituksensa hankkimisessa.

Finnveran sidosryhmäpäällikkö Jukka Suokas oli Franchise News Dayssa kertomassa yleisölle viime hetken uutiset rahoitusmaailmasta, erityisesti Finnveran näkökulmasta. Erityisenä näkökulmana Jukan alustuksessa oli, miten ketjujohdon kannattaisi ko. hetkellä –epävarmassa markkinatilanteessa – kommunikoida ja viestiä investoimisesta, rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta aloittaville ja jo toimiville yrittäjilleen.


Jukka Suokas toimii Finnverassa sidosryhmäpäällikkönä ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus pk-yritysten rahoituksesta. Jukka on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä toimintamalleja franchisingyritysten rahoitukseen.


FRANCHISE NEWS DAY 2023 OHJELMASSA OLI MYÖS:


Franchisingketjuissa yrittäjä on kasvun moottori. Yrittäjä investoi liiketoimintaansa ja hänellä on luontainen intressi alusta alkaen kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Kasvu on siis sisäänrakennettu franchisingyrittäjyyteen.

Kasvuhakuisuutta korostetaan myös franchisingtoiminnan eettisissä säännöissä: ”…franchisingyrittäjän on tehtävä parhaansa liiketoimintansa kasvattamiseksi”. Ketjut myös yleensä tarjoavat kasvuun mahdollisuuden ja kannustavat siihen yrittäjiään.

Kasvua voi tehdä monella tavalla – mm. avaamalla uusia yksiköitä ja/tai lisäämällä työntekijöitten tai tiimien määrää. Siinä samalla yrityksen ja koko ketjun liikevaihto kasvaa. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita tuloksellisuuden tai yrittäjän ansainnan kasvua. Kasvussa on omat mahdollisuutensa, mutta siinä on myös omat haasteensa.

→ Mikä ajaa franchisingyrittäjän hakemaan kasvua ja mitä hän tavoittelee kasvussaan?

→ Mitä kasvu edellyttää yrittäjältä?

→ Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa?

→ Millaisia haasteita yrittäjä kohtaa kasvussaan?

Mm. näitä kysyttiin Franchise News Dayssa kolmelta eri ketjun kasvuyrittäjältä:


Yrittäjät ketjuineen edustavat erilaisia toimialoja. He ovat myös luoneet oman kasvutarinansa kukin omalla tavallaan, mutta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kasvuyrittäjäpaneelissa yrittäjät avasivat omaa tarinaansa ja ennen kaikkea vaihtavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan kasvusta.

Paneelin keskustelua veti Franchise Business Collegen kasvuvalmentaja Totti Salko.


VUODEN 2023 FRANCHISE NEWS DAYSSA MYÖS KISATTIIN:


Franchisingsektorin kasvaa ja kehittyy! Uusia ketjuja syntyy ja yrittäjille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvistä yrittäjistä käydään kovaa kisaa, mikä on erityisesti uusille ketjuille iso haaste franchisingmarkkinoille lähtiessään. Konseptin pitää olla kiinnostava ja franchisingpaketin on oltava kunnossa. Kaiken lisäksi liiketoimintamahdollisuus on kyettävä markkinoimaan ja myymään potentiaalisille yrittäjille. Mutta niinhän sitä sanotaan, että nuorissa on mahdollisuus!

Franchise News Dayssa esiteltiin kolme nuorta franchisingketjua, jotka tuovat franchisingalalle tuoretta verta ja energiaa:


Nuoret ketjut kisaavat leikkimielisessä kisassa: Lähtisitkö yrittäjäksi tähän ketjuun? Kukin ketju sai mahdollisuuden lyhyeen myyntipuheeseen, minkä jälkeen yleisö äänesti, mikä heistä tuntui parhaalta liiketoimintamahdollisuudelta yrittäjälle.

Esittelyt ja myyntipuheet pitivät:

Yleisö äänesti voittajaksi Kultapalat!


FRANCHISE NEWS DAY -PARTNERIT VUONNA 2023 olivat:


Vahvista turvallisuutesi Verisurella!

Yli 35 vuoden kokemuksella Verisure on Euroopan turvallisuusalan johtaja. Verisure turvaa yli 5 miljoonaa yritystä ja kotia 17 maassa.

Verisure tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisuuden: avaimet käteen -asennuksen, 24/7 hälytyskeskusvalvonnan, huippuluokan teknologian, ja alan laajimman vartiointi- ja huoltoverkoston. Verisure huolehtii järjestelmän toiminnasta puolestasi. Näin Verisure takaa välittömän avun ja mielenrauhan. Jo yli 300 000 suomalaista luottaa Verisureen.

Ketjut: Uusi tapa ajatella turvallisuutta.

Verisure tarjoaa innovatiivisen, budjettiystävällisen ja huolettoman ratkaisun, räätälöitynä jokaisen ketjun tarpeisiin. Verisuren palvelu skaalautuu niin pieniin kuin suuriin toimipisteisiin ja muuttuviin tarpeisiin.Verisurella on pitkä historia franchisingista. He tuntevat liiketoimintaa uhkaavat riskit ja tuovat ennustettavuutta ja tehostavat arkeasi palvelun älykkäiden ominaisuuksien avulla.

Turvaa ennakoiden

Verisuren palvelu estää, keskeyttää ja minimoi vaaratilanteiden seuraukset, etkä joudu vain odottelemaan korvauksia. Olipa kyseessä mikä tahansa uhka, Verisure huolehtii tilanteesta alusta loppuun, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

Lue lisää Verisuren palveluista tästä.


Positiivisesti palveleva työeläkeyhtiö.

Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Elo tukee yrityksien kasvua kattavalla valikoimalla työeläkevakuuttamisen palveluja ja rakentaa yrityksille parempaa työkykyä.

Elo uskoo, että hyvä kasvattaa hyvää – niin työn tuloksissa kuin se tekijöissä. Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen kasvun edellytys. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa.

Elon kattaviin palveluihin: työeläkevakuutuspalvelut, työkykyjohtamisen palvelut, yritysrahoituspalvelut sekä toimitilojen ja asuntojen vuokraus, pääsee tutustumaan >> www.elo.fiYritysten taloudellisen turvallisuuden kumppani.

Fennian perustamisen juuret ja arvot ovat yrittäjyydessä. Fennia on mukana yrityksen arjessa taloudellisen turvallisuuden kumppanina luomassa edellytyksiä tuottavalle liiketoiminnalle ja turvaamassa sitä. Fennia tarjoaa asiantuntemusta riskienhallintaan, säästämiseen ja sijoittamiseen kolmen yhtiön kautta.

Vakuutusyhtiö Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin sekä vakuutukselliseen varainhoitoon. Se on Fennian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Fennia Varainhoito Oy on sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa.

Yrittäjyys yhdistää franchising-toimintaa ja Fenniaa. Fennia näkee franchisingin merkittävänä ja kasvavana yrittäjyyden muotona nyt ja tulevaisuudessa ja heidän kehittämät ratkaisut tukevat yrittäjää toiminnan kaikissa vaiheissa.

Lue lisää: https://www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yrittajat/
Kumppaninasi ketjun hallinnoinnin haasteissa

Staria on vakiinnuttanut paikkansa franchisingketjujen asiantuntevana palveluntarjoajana taloushallinnossa kehittäen palvelukonseptiaan palvelemaan erityisesti franchisingketjuja ja niiden yrittäjiä. Se on saavuttanut aktiivisuutensa ja kumppanuuksiensa avulla franchisingsektorilla vahvan aseman. Tutustu Stariaan TÄSTÄ.Alan johtava suomalainen asiantuntijayritys

FranCon Franchise Consulting on erikoistunut franchisingliiketoimintaan liittyviin konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. FranCon Franchise Consultingin asiakkaita ovat pääsääntöisesti aloittavat ja toimivat franchisingketjuyritykset. Lisäksi he tarjoavat palveluitaan myös aloittaville ja toimiville franchisingyrittäjille sekä franchisingtoiminnan sidosryhmille. Tutustu FranCon Franchise Consultingiin TÄSTÄ.Alan johtavaa koulutusta

Franchise Business College tarjoaa monipuolista koulutusta sekä ketjujen johdolle että ketjun yrittäjille. Myös franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille on omat koulutusohjelmansa. Katso lisää TÄSTÄ.KETJU.FI - avoimet yrittäjäpaikat

www.ketju.fi -“sivusto on yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden ja uusia yrittäjiä hakevien ketjujen kohtaamispaikka. Lue lisää TÄSTÄ.Suomen Franchising-Yhdistyksen (SFY) tarkoituksena on edistää franchisingperiaatteella toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä edistää ja kehittää hyvää franchisingtapaa, lisätä tietoutta franchisingtoiminnasta, hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä ylläpitää yhteyksiä eri maissa toimiviin franchisingyhdistyksiin. Lue lisää TÄSTÄ.


 

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta