• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Franchisingsektorin Innovaatioselvitys starttaa

Maailmanlaajuinen virusepidemia vaikuttaa nyt monella tapaa yritysten liiketoimintaan - suurimmalle osalle haitallisesti. Franchisingsektorinkaan yritykset eivät ole säästyneet epidemian vaikutuksilta. Tämä on pakottanut yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa uuteen tilanteeseen. 

Koronakriisin voidaan nähdä tuoneen jotain hyvääkin. Franchisingketjuissa kriisi on mm. pakottanut ketjujohtoa kehittämään konseptejaan ja hakemaan uusia toimintatapoja ketjun johtamiseen. Lähikontaktien välttäminen on luonut mm. etäpalveluun ja -johtamiseen liittyviä innovaatioita. Monet ketjut ovat varmastikin onnistuneet uusilla toimintamalleilla ja työkaluilla paikkaamaan tilannetta oikein hyvin ja niistä voi olla kehittymässä jopa uusia ”normaaleja” ketjujen jokapäiväiseen toimintaan. Millaisia innovaatioita ja miten ketjujohto näkee niiden vaikutukset tulevaisuudessa - sitä tässä selvityksessä on tarkoitus kartoittaa. 

Selvityksen sisältö voidaan jakaa neljään kartoitettavaan osa-alueeseen: 

  1. Konsepti – millaisia uusia tuotteita/palveluita, työkaluja ja toimintatapoja ketjut ovat kehittäneet 
  2.  Ketjujohtaminen ja yrittäjien tuki – miten ketjut ovat kehittäneet ketjujohtamista ja millaisia uusia tukimuotoja yrittäjille on kehitetty.
  3. Yrittäjärekrytointi – miten kriisi on vaikuttanut yrittäjärekrytointiin ja miten sitä tullaan kehittämään.
  4. Muut muutokset ja näkymät – mitä muita asioita on muuttunut/muuttumassa ketjujen toiminnassa ja miten ketjujohto näkee kriisin jälkeisen ajan.
Tutkimus toteutetaan lyhyellä kyselyllä, johon voi vastata joko sähköpostitse tai puhelinhaastattelussa. Kohderyhmänä ovat Suomessa toimivien franchisingketjujen johto – toimitusjohtajat tai franchisingliiketoiminnasta vastaavat - kattavasti. Ketjut valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen ja FranConin osoiterekistereistä. 

Tiedonkeruutyö toteutetaan kesä-elokuun aikana ja selvityksen tulokset julkaistaan 22.9. Franchise News Dayssa.

Franchisingsektorin Innovaatioselvitys-hankkeen toteuttaa FranCon yhteistyökumppaneineen: Suomen Franchising-Yhdistys, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut ja Fennia.

 


Franchise News 5.6.2020

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta