• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Kansainväliset hyvinvointiketjut tähyilevät Suomen markkinoille

Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja haluavat huoltaa itseään ja kehoaan. Siksi uusille hyvinvointikonsepteille riittää kysyntää. Parhaillaan Suomeenkin on hakeutumassa uusia hyvinvointialojen ketjuja konsepteineen. 

Esimerkiksi kansainväliset hyvinvointikonseptit, kuten PowerSlim, Beautiful Me ja The Massage Company hakevat jo maaedustajia ja yrittäjiä Ketju.fi-palvelussa.

”Olen ollut franchisingsektorin kehityksessä mukana jo 30 vuotta. Tänä aikana olen nähnyt, miten tietyt toimialat aina aika ajoin nousevat suosioon. Uusia ketjuja syntyy ja yrittäjyys noilla aloilla kiinnostaa kovasti ihmisiä. Viimeisten, noin viiden vuoden aikana esimerkiksi ravintola-ala on ollut tällainen suosikkiala.”, kertoo franchisingasiantuntija Henri Laakso FranCon Franchise Consultingista. Nyt vastaava buumi näyttäisi muodostuvan hyvinvointialalle. Laakso jatkaa: ”Maassamme hyvinvointialan ketjut ovat olleet vielä ”aliedustettuina” franchisingketjujen joukossa - jos vertaamme muiden Euroopan maiden franchisingkenttään. Kuitenkin viimeaikainen, eurooppalaisten ketjujen osoittama kiinnostus markkinoistamme antaa viitteitä siitä, että meilläkin näyttäisi olevan ko. alalla suurta kasvupotentiaalia.”

Suomessa toimivien hyvinvointikonseptien kotimaisuusaste on korkea, mutta samalla palveluiden kirjo on suppeampi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Voisi olettaakin, että markkinoillamme on tilaa uusille palveluille ja tänne mahtuu mukaan myös uusia, jo maailmalla hyväksi havaittuja konsepteja.

Monet kansainväliset ketjut rantautuvat uuteen maahan hakemalla sieltä ns. maaedustajaa, joka saa tehtäväkseen rakentaa palveluverkoston ko. alueelle. Franchisingasiantuntija Henri Laakso kertoo, että yleisin toimintamalli on ns. master franchising, jossa maaedustajana toimiva yritys saa oikeudet perustaa alueelle sekä omia että yrittäjävetoisia yksiköitä. ”Yrittäjävetoiset yksiköt tarkoittaa sitä, että maaedustaja – ns. master franchisee – solmii franchisingsopimuksia alueen sisällä itsenäisten yrittäjien kanssa, jotka saavat oikeuden harjoittaa liiketoimintaa ko. konseptilla.”, Laakso selventää.

Ketjufi Rekrytointipalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja rekrytointikonsultti Mika Pamilo vahvistaa myös havainneensa viimeaikaisen kansainvälisten hyvinvointialan ketjujen lisääntyneen kiinnostuksen Suomen markkinoihin. Hän kertoo, että monet konseptit ovat sellaisia, että ne sopisivat hyvin jo täällä olemassa oleville yrityksille lisäliiketoiminnaksi tai hyvinvointialalla toimiville henkilöille tai yrittäjille uudeksi mielenkiintoiseksi uramahdollisuudeksi. Hän kertoo: ”Hyvinvointialan asiakkaat haluavat yhä uudenlaisia palveluita ja hankkivat niitä helposti yrityksiltä, joissa ovat tottuneet asioimaan ja joiden osaamiseen ne luottavat. Nykypäivän asiakkaat ovat myös valmiita satsaamaan omaan hyvinvointiinsa niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Yrittäjällä on yleensä siis jo asiakkaat ja sidosryhmät valmiina ja usein myös toiminnan vaatimat puitteet ovat jo olemassa, joten uuden konseptin mukaan ottaminen on helppoa, nopeaa ja antaa mahdollisuuden oman liiketoiminnan kasvattamiseen”. Uusi konsepti siis kehittää yrityksen palvelutarjontaa, mikä sitouttaa asiakkaita yritykseen ja tämä taas antaa yritykselle lisää kilpailukykyä markkinoilla.

Tällä hetkellä esimerkiksi PowerSlim painonhallintakonsepti hakee Suomeen Master franchiseeta rakentamaan laajan PowerSlim -keskusten verkoston. PowerSlim painonhallintajärjestelmä on todistetusti toimiva yhdistelmä ravintoa ja henkilökohtaista valmennusta, jonka avulla tuloksia saavutetaan varmasti ja nopeasti. Beautiful Me hakee yksittäisiä franchisingyrittäjiä, jotka perustavat oman rullahierontasalongin tai liittävät tämän konseptin osaksi nykyistä liiketoimintaansa. Tämä ainutlaatuinen älyteknologiaa hyödyntävä salonkikonsepti pitää franchisingyrittäjän kustannukset matalana ja tuoton korkeana. Tai Englantilainen The Massage Company, joka tuo laadukkaita säännöllisesti toteutettavia hierontapalveluita kaiken kansan saataville kohtuulliseen hintaan.

Nämä ketjut hakevat yrittäjiä Ketju.fi yrittäjärekrytointipalvelujen kautta, www.ketju.fi.


Franchise News 26.3.2020

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta