Ketjun tavaramerkin rekisteröintiin voi nyt hakea taloudellista tukea

Franchisingketjussa kaikki sen jäsenet toimivat yhtenäisellä yrityskuvalla eli brändillä, jonka franchisingantaja omistaa. Brändiä ilmennetään yhtenäisillä tunnuksilla – tyypillisesti logolla – jonka käyttöoikeuden franchisingottaja franchisingsopimuksella saa. 

Ennen kuin franchisingantaja voi alkaa solmimaan franchisingsopimuksia, on varmistettava, että tärkeät tunnukset, kuten ketjun logo, on suojattu. Keskeisin suojauskeino on tavaramerkkirekisteröinti, jonka voi tehdä kattamaan joko yhtä maata (kansallinen rekisteröinti) tai useita maita (esim. EU-tavaramerkkirekisteröinti). Rekisteröinnistä aiheutuu kustannuksia ja viranomaismaksuja, joihin pk-yritykset voivat nyt uuden EU:n tukiohjelman kautta hakea taloudellista tukea. Tuen määrä on 50% viranomaismaksuista.  

Lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta: EUIPO - Pk-yritysrahasto - Euroopan unionin tavaramerkki (europa.eu)

Aihetta käsitellään myös Franchise Business Collegen 9.3. järjestämässä webinaarissa: Brändin suojaaminen franchisingtoiminnassa, jossa asiantuntija-alustajana toimii Varatuomari, tavaramerkkiasiantuntija Hanna-Maija Elo, Properta Asianajotoimisto Oy:sta. Lue lisää tästä.

Franchise News 4.3.2021

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »