• Facebook
  • x
  • Linkedin

McDonald’s -multiyrittäjä Saurénin työyhteisö tukee monimuotoisuutta -ja kulttuurisuutta

McDonald’s- multiyrittäjä Marko Saurénin monimuotoisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä jokaisella on mahdollisuus kasvaa oman kykynsä mukaiseen rooliin. 

Marko Saurén on työskennellyt McDonald’sissa jo yli 33 vuoden ajan. McDonald’s -yrittäjänä hän on toiminut viimeiset neljä vuotta omistaen ravintolat Helsingin Pukinmäessä ja Kivikossa. McDonald’s työllistää Suomessa noin 2 800 työntekijää, joista Saurénin ravintolat työllistävät yhteensä 100 henkilöä. 

   

McDonald’s- multiyrittäjä Marko Saurénin kaksi ravintolaa työllistävät 100 henkilöä Suomessa. Työyhteisössä korostuvat monimuotoisuuden -ja kulttuurisuuden tukeminen. 

10. tammikuuta 50-ikävuoden merkkipaalua viettänyt yrittäjä on mukana useissa työryhmissä suunnittelemassa McDonald’s-ketjun ulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa. 

Saurén painottaa, että työ, jota monimuotoisen työyhteisön eteen tehdään on olennaista ja merkittävää monellakin tavalla. Yksi näkökulma on opetuksellinen ja kasvatuksellinen. Saurénin mukaan: "Meillä on töissä monia, joille olemme ensimmäinen oikea työpaikka. He oppivat työyhteisössä toimimisen pelisäännöt monimuotoisella tavalla monenlaisten työkavereiden kanssa”, hän sanoo. Suurin osa McDonald’sin työntekijöistä on nuoria ja opiskelijoita. Työntekijöiden työsuhteet ovat pääosin vakituisia ja osa-aikaisia.

Toisena Saurén nostaa esiin monimuotoisuutta tukevan työnantajan yhteiskunnallisen roolin. Hänen mukaansa monimuotoisuuden tukeminen lisää suvaitsevaisuutta. ”Me autamme erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä sopeutumaan yhteiskuntaan siten, että heidän on mahdollista suunnitella omaa tulevaisuuttaan sekä rakentaa sitä vakaalle pohjalle. Meillä syntymämaa tai -paikka, äidinkieli tai kulttuuritausta eivät ole esteitä vaan monimuotoinen työyhteisö on vahvuus monella tavalla”, hän jatkaa.

McDonald'sissa myös esimiesten koulutuspolku tukee monimuotoisuutta. ”Tuemme esimiehiksi kouluttautuvia, ei-suomenkielisiä työntekijöitä erillisillä suomen kielen opinnoilla. Monimuotoinen työyhteisö edellyttää koko henkilökunnalta ymmärrystä siitä, mitä monimuotoisuus tarkoittaa. Se ei tarkoita vain sitä, että kaikki osaavat puhua englantia. Työyhteisön pitää kunnioittaa ja arvostaa jokaista yhteisön jäsentä. Kaikkien työ sekä työpanos on merkittävä ja jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän taustoistaan, mieltymyksistään tai sukupuolestaan”, Saurén sanoo.

Saurénin ravintolat työllistävät myös kolme osatyökykyistä. He tekevät oman osuutensa niistä kaikista tehtävistä, joita McDonald's ravintolassa tarvitaan erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi. ”Heille Mäkkäri-perheemme on hyvä ja turvattu työpaikka, jossa he voivat kehittyä. Meillä Kivikon ravintolassa aloitti tammikuun puolivälissä osatyökykyinen henkilö, joka sai ensimmäistä kertaa elämässään toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen aiempien määräaikaisten työsuhteiden sijaan”, Saurén kertoo.


Franchise News 30.1.2020

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta