• Facebook
  • x
  • Linkedin

Tukea franchise-yrittäjien ja työntekijöiden työkyvyn hallintaan


Hyvä johtaminen ja yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointi luovat pohjan koko franchiseketjun menestykselle.

Yrittäjyyteen kuuluu paljon sekä voimavara- että kuormitustekijöitä. Itsenäinen työ palkitsee, mutta päivät voivat toisaalta venyä pitkiksi, mikä voi heikentää unta ja palautumista ja vaikuttaa seuraavan päivän vireystasoon. Tehokkuuden heikentyminen voi johtaa edelleen pitempiin työpäiviin. Yrittäjyys voi myös olla yksinäistä: apua tarvitaan monenlaisissa kysymyksissä, mutta keneltä sitä kysyä?

”Franching-konseptissa yrittäjä saa parhaimmillaan tuekseen hyvän verkoston, jossa voi sparrata yhteisiä haastavia tilanteita muiden yrittäjien ja ketjujohdon kanssa”, Elon franchising-yrittäjyyden voimavara- ja kuormitustekijöihin perehtynyt työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Anneli Holmberg sanoo.


Ketjun tuki yrittäjille ja työntekijöille

Yrittäjän työkyvyn hallinta on Holmbergin mukaan tärkeää koko ketjun menestykselle, sillä kuormittunut yrittäjä voi tehdä ratkaisuja, jotka voivat heijastua ikävästi koko ketjun maineeseen ja brändiin.

”Etenkin henkilöjohtamisessa onnistuminen on tärkeää, sillä mielipiteet yrityksestä työnantajana leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa nopeasti, mikä voi vaikeuttaa niin henkilöstön rekrytointia kuin itse liiketoimintaakin.”

Franchise-ketjun käsikirjat sisältävät tyypillisesti tarkat määritykset ketjun konseptista, tarjottavista palveluista ja tuotteista. Holmberg sanoo, että tämän lisäksi olisi hyvä, jos käsikirjaan sisältyisi myös itse yrittäjyyttä tukevia asioita.

”Franchising-ketju voi myös tukea yrittäjää talous- ja henkilöstöhallinnon haasteissa tarjoamalla mentorointiohjelmia tai koulutusohjelmia, joissa voitaisiin käsitellä esimerkiksi talousasioita, henkilöstöjohtamista, työsuhdejuridiikkaa ja muita yrittäjyyden haasteita.”

Ketjun rooli on myös tärkeä työntekijöiden työkyvyn varmistamisessa. Holmbergin mukaan ketju voi vaikuttaa työkykyyn esimerkiksi varmistamalla, että käsikirjassa on määritelty yhtenäisiä käytäntöjä henkilöstöjohtamiseen, työterveysyhteistyöhön ja sairauspoissaolojen seurantaan.

”Lisäksi ketjun olisi hyvä toteuttaa työhyvinvointikyselyitä sekä yrittäjille että työntekijöille, jotta ketju voi tunnistaa, missä tarvitaan enemmän tukea.


Apua haastaviin vuorovaikutustilanteisiin

Työterveyslaitoksen maaliskuussa julkaiseman tiedotteen mukaan haastavat asiakastilanteet ovat kasvava työstressin aiheuttaja työpaikoilla ja ne ovat tutkitusti Euroopan yleisin työterveysriski heti tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskien jälkeen.

Monet franchising-yritykset toimivat palvelualoilla, joilla asiakkaiden kohtaaminen on monissa tehtävissä tärkeä osa työnkuvaa eikä haastavista vuorovaikutustilanteista ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon.

Holmberg sanoo, että riskien tunnistaminen on ensimmäinen askel psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi. Työyhteisön keskustelussa voidaan pohtia esimerkiksi, millaisen palautteen vastaanottaminen kuuluu työnkuvaan ja mikä taas on kohtuutonta ja kuormittavaa.

”Tilanteiden kuormittavuuteen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi koulutuksella ja kehittämällä niiden varalle valmiita toimintamalleja. Haastavien vuorovaikutustilanteiden toimintamallit kannattaakin sisällyttää sekä yrittäjän että työntekijöiden käsikirjoihin sekä ottaa mukaan ketjun verkostoitumistapahtumiin, koulutusohjelmiin ja verkko-oppimisympäristöihin.”

Työeläkeyhtiö Elo tarjoaa asiakasyritykselleen tukea työkykyjohtamisen ja työkykyriskien hallintaan.


Muistilista haastavien asiakastilanteiden toimintamalleihin

1. Perehdytys ja käsikirjat: Sisällytä franchising-ketjun perehdytykseen ja käsikirjoihin haastavien asiakastilanteiden hallintaa käsittelevä osio. Tämä on erityisen tärkeää, koska uudet yrittäjät ja työntekijät voivat olla alttiimpia kuormittaville asiakaskohtaamisille.

2. Säännöllinen koulutus ja tuki: Järjestä säännöllisesti koulutusta yrittäjille ja henkilöstölle haastavien asiakastilanteiden käsittelystä. Koulutus voisi sisältää esimerkiksi roolipelejä ja tilannearviointeja, jotta osallistujat voivat harjoitella taitojaan turvallisessa ympäristössä.

3. Henkinen ensiapu: Järjestä mahdollisuuksien mukaan ketjuun tai yrityksiin tukihenkilöitä, jotka voivat auttaa kuormittavan tapahtuman purkamisessa. Työterveyslaitokselta saa apua henkisen ensiavun tukihenkilöiden koulutukseen.

Franchise News 22.5.2023

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta