Tyytyväisimmät yrittäjät

-   Missä ketjussa ovat Suomen tyytyväisimmät franchisingyrittäjät?


Kuten tiedämme, franchisingsektorin uutisoinnissa korostuvat yleensä negatiivisimmat yrittäjätarinat ja tyytymättömät yrittäjät ovat äänessä. Me franchisingsektorilla toimivat tiedämme, ettei tämä ole suinkaan ”koko totuus”. Suurin osa franchisingyrittäjistä eivät ole epäonnistuneita tai pettyneitä, mutta media ei ole tästä kiinnostunut. Tämä johtuu osittain siitä syystä, ettei tyytyväisistä yrittäjistä ole saatavilla laajempaa tietoa – faktaa siis tarvitaan.

Ketjujohdon tulee ennen kaikkea itse olla ”hereillä” ja tietoisia, missä ketjussa mennään, jotta mahdollisiin oireisiin päästään puuttumaan heti, kun tarvetta ilmenee. Yrittäjätyytyväisyyden mittaaminen on kuin verenpaineen mittaamista – sitä tulee tehdä säännöllisesti, jotta tiedetään myös sen kehityksestä ja opitaan eri olosuhteiden ja tekijöiden vaikutuksesta yrittäjätyytyväisyyteen. Yrittäjätyytyväisyyttä tulisi mitata myös neutraalisti – ulkopuolisen tahon toteuttaman - aidon palautteen aikaansaamiseksi. Luotettavalla yrittäjätyytyväisyystutkimuksella saadaan kerättyä yrittäjien käsitykset kattavasti ja ammattimaisesti siten, että tuloksia voidaan hyödyntää ketjun kehittämisessä.

Tulosten vertailu toisten ketjujen tilanteeseen on mielenkiintoista ja opettavaa. Kun tutkimus tehdään samalla tavalla, samoilla mittareilla ja saman tahon toteuttamana eri ketjuissa, tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään.

Franchise News toteutti jo toista kertaa Valtakunnallinen Yrittäjätyytyväisyystutkimus-hankkeen, jolla oli tavoitteena paitsi antaa ketjuille informaatiota yrittäjiensä tyytyväisyystasosta tuoda myös julkisuuteen franchisingyrittäjien yleistä tyytyväisyyttä. Tutkimus osoitti, että yleinen tyytyväisyys on varsin korkealla tasolla – ainakin niissä kahdeksassa ketjussa, jotka olivat mukana.

Yleinen franchisingyrittäjien tyytyväisyystaso tuotiin esille ”kilpailun” avulla.  Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden ketjujen kesken tehtiin vertailut ja kolme parasta ketjua – joissa siis tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät yrittäjät – julkistetttiin Franchise News Dayssa 24.9.2019. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki suurimmat ketjut, joissa on vähintään 20 yrittäjää. Riittävällä otannalla varmisttiin tutkimuksen luotettavuus. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Ketjukohtaiset tulokset pysyivät täysin luottamuksellisina – ne raportoitiin ainoastaan ketjujohdolle.


Mitä tutkimuksessa kysyttiin ja miten?

Tutkimus toteutettiin sähköposti-/nettikyselynä, jossa yrittäjät vastasivat neljään kysymykseen:

1.   Onko ketjun yrittäjyys vastannut odotuksiasi?

2.   Oletko tyytyväinen oman työsi sisältöön?

3.   Oletko tyytyväinen tulotasoosi?

4.   Suosittelisitko ketjun yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle?

Lisäksi jokainen ketju sai halutessaan lisätä kyselyyn yhden oman kysymyksen. Mikäli ketju halusi vielä näiden lisäksi muita kysymyksiä kyselyyn, niitä oli mahdollista lisätä lisäveloituksella max. 4 kpl.

Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat:

-   kysymyksiin 1-3 asteikolla 1-5

-   kysymykseen 4: kyllä/ei/en osaa sanoa

-   ketjun omiin kysymyksiin joko asteikolla 1-5 tai kyllä/ei/en osaa sanoa

Kysely oli lyhyt ja kysymykset olivat yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä, joihin oli nopea vastata. Vastaaminen vei vain minuutin. Tällä pyrittiin mahdollisimman korkeaan vastausprosenttiin.

HUOM! Kaikki vastaukset ja tulokset käsiteltiin 100%:lla luottamuksellisuudella. Yksittäisen yrittäjän vastaukset eivätkä yksittäisen ketjun tulokset (lukuunottamatta kolmea parasta ketjua) tullut julkiseen tietoon missään muodossa. Ketju sai myös päättää, haluaako se tulla mainituksi olevansa mukana tutkimuksessa.


Milloin tutkimus toteutettiin?

Tutkimus toteutettiin kesän aikana. Ketjukohtaiset tulokset raportotiin ketjuille syyskuussa. Kilpailun tulokset julkistettiin Franchise News Dayssa 24.9. – kolme parasta julkistettiin kussakin kategoriassa sekä kokonaistuloksessa.


Mitä ketju sai?

Voittaja sai palkinnoksi käyttöönsä nimityksen ja erityislogon: ”Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2019”, jota voi hyödyntää mm. yrittäjärekrytoinnissa ja brändin rakentamisessa. Se saa myös maksuttoman advertoriaalin Franchise Newsissa sekä runsaasti positiivista julkisuutta. Kilpailun tulokset tiedotettiin laajalti kaikkiin merkittävimpiin medioihin Suomessa.

Ketjulle luonnollisesti raportoitiin oman ketjunsa yrittäjien vastaukset yhteenvetona. Lisäksi raportissa ketju näki kysymyksittäin omien yrittäjien tyytyväisyystason suhteessa muiden ketjujen tyytyväisyystasoon (verrattuna keskiarvoihin sekä parhaaseen ja huonoimpaan).

Ketjut saivat siis:

-   oman ketjunsa tulokset

-   vertailutiedot kaikkien ketjujen keskiarvotuloksiin kysymyksittäin ja kokonaisuutena

-   kolme parasta julkistettiin näyttävästi

-   voittaja sai käyttöönsä tittelin ja logon: ”Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2019”

-   kaikki mukana olevat ketjut – joiden nimi mainittiin raportoinnissa ja tiedotuksessa - hyötyivät positiivisesta mielikuvasta, jota tutkimus yrittäjien tyytyväisyydestä luo.


Vuoden 2019 Suomen Tyytyväisimmät Yrittäjät -kisan voitto jaettiin: VMP Varamiespalvelu- ja Fitverstars-ketjujen yrittäjät tyytyväisimpiä

Vuonna 2019  kisaan osallistui tänä vuonna kahdeksan ketjua: Alina, Fitverstas, Kiinteistömaailma, Kotipizza, Laatutakuu, Subway, Taloasema ja VMP Varamiespalvelu. Osallistuneisiin ketjuihin kuuluu n. 800 franchisingyrittäjää, mikä on hyvin edustava otos koko franchisingsektorista.

   

VMP:n yrittäjäpalveluiden johtaja Jani Suominen vastaanotti VMP:n palkinnon ja Fitverstaan toimitusjohtaja Emmi Salo vastaanotti Fitverstaan palkinnon. Palkinnot luovuttivat voittajille FranConilta Henri Laakso ja Franchise Newsilta Katja Makkonen.

Tulokset olivat kaiken kaikkiaan korkeita – esim. asteikolla 1-5 (jossa 5 korkein) vastatussa kysymyksessä: ”Onko ketjun yrittäjyys vastannut odotuksiasi?” kaikkien vastaajien keskiarvo oli 4,05. Toisena keskeisenä tuloksena voidaan nostaa esiin suositteluhalukkuus: 78% vastanneista yrittäjistä suosittelisi oman ketjunsa yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle. Kaikkien kysymysten yhteenlasketulla keskiarvolla voiton jakoivat tasatuloksella Fitverstas ja VMP Varamiespalvelu. 


Ilmoita ketjunne jo nyt mukaan vuoden 2020 Suomen Tyytyväisimmät Yrittäjät -kisaan! 

Ilmoittautumiset: katja.makkonen@franchisenews.fi tai 

soita puh. 045 155 7880.

Mitä maksaa ja miten mukaan?

Osallistuminen tutkimukseen on tehty ketjulle edulliseksi johtuen kyselyn vakiomuotoisuudesta. Tutkimuksessa on kaksi osallistumishintaa – riippuen ketjun koosta:

-   ketjut, joissa on alle 50 yrittäjää: 690 euroa

-   ketjut, joissa on 50 yrittäjää tai enemmän: 890 euroa

Hinta sisältää:

-   tiedotusmallin ketjunne yrittäjille

-   kyselyn toteutuksen sähköpostitse/nettikyselynä

-   tulosten vakiomuotoisen raportoinnin

-   kilpailun toteutuksen

-   mediatiedotuksen tutkimuksen ja kilpailun tuloksista

-   kiitosviestinnän vastanneille

Lisäkysymykset á 100€/kpl, max. 4

Lisä-/erityisraportointi 500 euroa/kerta

Hintoihin lisätään alv.

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »