Tyytyväisimmät yrittäjät

-   Missä ketjussa ovat Suomen tyytyväisimmät franchisingyrittäjät?LATAA TÄSTÄ TUTKIMUKSEN KUVAUS TIEDOSTONA!

Kuten tiedämme, franchisingsektorin uutisoinnissa korostuvat yleensä negatiivisimmat yrittäjätarinat ja tyytymättömät yrittäjät ovat äänessä. Me franchisingsektorilla toimivat tiedämme, ettei tämä ole suinkaan ”koko totuus”. Suurin osa franchisingyrittäjistä eivät ole epäonnistuneita tai pettyneitä, mutta media ei ole tästä kiinnostunut. Tämä johtuu osittain siitä syystä, ettei tyytyväisistä yrittäjistä ole saatavilla laajempaa tietoa – faktaa siis tarvitaan.

Ketjujohdon tulee ennen kaikkea itse olla ”hereillä” ja tietoisia, missä ketjussa mennään, jotta mahdollisiin oireisiin päästään puuttumaan heti, kun tarvetta ilmenee. Yrittäjätyytyväisyyden mittaaminen on kuin verenpaineen mittaamista – sitä tulee tehdä säännöllisesti, jotta tiedetään myös sen kehityksestä ja opitaan eri olosuhteiden ja tekijöiden vaikutuksesta yrittäjätyytyväisyyteen. Yrittäjätyytyväisyyttä tulisi mitata myös neutraalisti – ulkopuolisen tahon toteuttaman - aidon palautteen aikaansaamiseksi. Luotettavalla yrittäjätyytyväisyystutkimuksella saadaan kerättyä yrittäjien käsitykset kattavasti ja ammattimaisesti siten, että tuloksia voidaan hyödyntää ketjun kehittämisessä.

Tulosten vertailu toisten ketjujen tilanteeseen on mielenkiintoista ja opettavaa. Kun tutkimus tehdään samalla tavalla, samoilla mittareilla ja saman tahon toteuttamana eri ketjuissa, tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään.

Franchise News käynnistää toista kertaa Valtakunnallinen Yrittäjätyytyväisyystutkimus-hankkeen, jolla on tavoitteena paitsi antaa ketjuille informaatiota yrittäjiensä tyytyväisyystasosta tuoda myös julkisuuteen franchisingyrittäjien yleistä tyytyväisyyttä. Viime vuonna hanke toteutettiin ensimmäistä kertaa ja se osoitti, että yleinen tyytyväisyys on varsin korkealla tasolla – ainakin niissä 12 ketjussa, jotka olivat mukana.

Yleinen franchisingyrittäjien tyytyväisyystaso tuodaan esille ”kilpailun” avulla.  Kaikkien tutkimukseen osallistujien ketjujen kesken tehdään vertailut ja kolme parasta ketjua – joissa siis tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät yrittäjät – julkistetaan. Voittaja saa käyttöönsä tittelin ”Suomen Tyytyväisimmät Yrittäjät 2019”.

Tutkimuksen kohderyhmänä on kaikki suurimmat ketjut, joissa on vähintään 20 yrittäjää. Riittävällä otannalla varmistetaan tutkimuksen luotettavuus. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ketjukohtaiset tulokset pysyvät täysin luottamuksellisina – ne raportoidaan ainoastaan ketjujohdolle.

Mitä tutkimuksessa kysytään ja miten?

Tutkimus toteutetaan sähköposti-/nettikyselynä, jossa yrittäjät vastaavat neljään kysymykseen:

1.   Onko ketjun yrittäjyys vastannut odotuksiasi?

2.   Oletko tyytyväinen oman työsi sisältöön?

3.   Oletko tyytyväinen tulotasoosi?

4.   Suosittelisitko ketjun yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle?

Lisäksi jokainen ketju saa halutessaan lisätä kyselyyn yhden oman kysymyksen. Mikäli ketju haluaa vielä näiden lisäksi muita kysymyksiä kyselyyn, niitä on mahdollista lisätä lisäveloituksella max. 4 kpl.

Vastausvaihtoehdot kysymyksiin ovat:

-   kysymyksiin 1-3 asteikolla 1-5

-   kysymykseen 4: kyllä/ei/en osaa sanoa

-   ketjun omiin kysymyksiin joko asteikolla 1-5 tai kyllä/ei/en osaa sanoa

Kysely on lyhyt ja kysymykset ovat yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä, joihin on nopea vastata. Vastaaminen vie vain minuutin. Tällä pyritään mahdollisimman korkeaan vastausprosenttiin.

HUOM! Kaikki vastaukset ja tulokset käsitellään 100%:lla luottamuksellisuudella. Yksittäisen yrittäjän vastaukset eivätkä yksittäisen ketjun tulokset (lukuunottamatta kolmea parasta ketjua) tule julkiseen tietoon missään muodossa. Ketju voi myös päättää, haluaako se tulla mainituksi olevansa mukana tutkimuksessa.

 

Milloin tutkimus toteutetaan?

Tutkimus toteutetaan kesän aikana. Ketjukohtaiset tulokset raportoidaan ketjuille syyskuussa. Kilpailun tulokset julkistetaan Franchise News Dayssa 24.9. – kolme parasta julkistetaan kussakin kategoriassa sekä kokonaistuloksessa.

 

Mitä ketju saa?

Voittaja saa palkinnoksi käyttöönsä nimityksen ja erityislogon: ”Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2019”, jota voi hyödyntää mm. yrittäjärekrytoinnissa ja brändin rakentamisessa. Se saa myös maksuttoman advertoriaalin Franchise Newsissa sekä runsaasti positiivista julkisuutta. Kilpailun tulokset tiedotetaan laajalti kaikkiin merkittävimpiin medioihin Suomessa.

Ketjulle luonnollisesti raportoidaan oman ketjunsa yrittäjien vastaukset yhteenvetona. Lisäksi raportissa ketju näkee kysymyksittäin omien yrittäjien tyytyväisyystason suhteessa muiden ketjujen tyytyväisyystasoon (verrattuna keskiarvoihin sekä parhaaseen ja huonoimpaan).

Ketjut saavat siis:

-   oman ketjunsa tulokset

-   vertailutiedot kaikkien ketjujen keskiarvotuloksiin kysymyksittäin ja kokonaisuutena

-   kolme parasta julkistetaan näyttävästi

-   voittaja saa käyttöönsä tittelin ja logon: ”Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2019”

-   kaikki mukanaolevat ketjut – joiden nimi mainitaan raportoinnissa ja tiedotuksessa - hyötyvät positiivisesta mielikuvasta, jota tutkimus yrittäjien tyytyväisyydestä luo.

 

Viime vuoden voittajat

Vuonna 2018 mukana tutkimushankkeessa oli 12 ketjua, jotka edustivat yrittäjämäärältään noin neljäsosaa kaikista franchisingketjuista. Kaikki suurimmat ketjut olivat mukana. Koko tutkimuksen tulokset osoittivat, että yrittäjätyytyväisyys on keskimäärin ketjuissa oikein hyvällä tasolla, mistä kertoo mm. tulos, että kaikkien ketjujen keskiarvona 76% yrittäjistä voisi suositella oman ketjunsa yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle. Positiiviset tulokset loivat positiivista mielikuvaa siis kaikista mukana olleista ketjuista. ”Suomen Tyytyväisimmät yrittäjät”-kisan ja -tittelin voitti Musti ja Mirri. Toiseksi tuli VMP ja kolmanneksi Kiinteistömaailma.

 

Mitä maksaa ja miten mukaan?

Osallistuminen tutkimukseen on tehty ketjulle edulliseksi johtuen kyselyn vakiomuotoisuudesta. Tutkimuksessa on kaksi osallistumishintaa – riippuen ketjun koosta:

-   ketjut, joissa on alle 50 yrittäjää: 690 euroa

-   ketjut, joissa on 50 yrittäjää tai enemmän: 890 euroa

Hinta sisältää:

-   tiedotusmallin ketjunne yrittäjille

-   kyselyn toteutuksen sähköpostitse/nettikyselynä

-   tulosten vakiomuotoisen raportoinnin

-   kilpailun toteutuksen

-   mediatiedotuksen tutkimuksen ja kilpailun tuloksista

-   kiitosviestinnän vastanneille

Lisäkysymykset á 100€/kpl, max. 4

Lisä-/erityisraportointi 500 euroa/kerta

Hintoihin lisätään alv.

Ilmoita ketjunne hankkeeseen:

katja.makkonen@franchisenews.fi tai soita puh. 045 155 7880.

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »