Yrittäjän työttömyysturva kehittyy.

Alinta vakuutustasoa korotetaan 1.1.2015 lukien tasosta 8520 € / vuosi noin tasolle 12 500 € / vuosi. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä AYT-kassassa työttömyyden varalta 1.1.2015 lukien vähintään noin 12 500 €:n vuosityötulotasosta. Vakuutustaso voi olla enintään YEL-vakuutuksen suuruisella tasolla. Tarkka minimivakuutustaso selviää ns. palkkakertoimen vahvistuttua marras-joulukuussa.  Samalla yrittäjän työssäoloehtoedellytys laskee 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista. Näin yrittäjiä tuodaan tasa-arvoisempaan asemaan palkansaajien kanssa. AYT-kassa on voittoa tavoittelematon itsenäinen työttömyyskassa yrittäjille. Kassa maksaa etuuksia noin 6 M€ vuodessa työttömäksi jääneille yrittäjille. Yrittäjä ei voi vakuuttaa itseään palkansaajakassassa.

Franchise News 11.9.2014

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »