UUDEN AJAN KRISTALLIPALLOT KETJUOHJAUKSEEN

Voisiko ennustaminen ja budjetointi olla mukavaa, tehokasta ja kiinnostavaa sekä tuottaa johdolle lisäarvoa jopa yli odotusten?

Budjetointiprosessi on yrityksissä usein hämmästyttävän vanhanaikainen. Tulevan vuoden budjetit tehdään syksyllä ja ne ovat jo valmiiksi vanhentuneita tammikuussa.

Miksei ennustaminen ja budjetointi voisi olla mukavaa, tehokasta, kiinnostavaa ja avainhenkilöitä sitouttavaa ja tuottaisi johdolle lisäarvoa jopa yli odotusten? Franchising-ketjussa toimiminen tuo omat haasteensa budjetointiin. Yrittäjät harvoin ovat talousalan ammattilaisia, eivätkä puhu talousjohdon kieltä. Voisiko jokainen ketjujohdon avainhenkilö ja ketjuyhtiöyrittäjä miettiä ja aidosti sitoutua oman vastuualueensa tavoitteisiin

Ketjujohdon täytyy saada ajantasaista taloustietoa koko ketjusta: kymmenistä tai jopa sadoista yrityksistä. Manuaalisesti näiden tietojen kokoaminen yhteen on käytännössä mahdotonta.

Starian palvelumalli franchising- ketjuille tarjoaa konkreettiset työkalut ja toimintamallit ennustettavuuden parantamiseen, joka auttaa johtoa tekemään parempia päätöksiä ketjun kasvun tukemiseksi.

Perinteisessä maailmassa ennusteita tehtiin vakiokertoimilla esimerkiksi arvioimalla kolmen prosentin myynnin kasvua ja henkilökulujen kahden prosentin kasvua. Talouden epävarmuus saa aikaan sen, että muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu nopeasti ja vakiokertoimiin perustuvat ennustukset eivät enää toimi. Riittävän tarkka tulevaisuuden ennakoiminen on toiminnassa entistä tärkeämpää, näin pystytään muuttamaan suunnitelmia joustavasti tilanteen mukaan.

           

Rullaavasti ja hajautetusti


Budjetoinnissa on toki kehitystäkin tapahtunut. Yhä useampi ketju tai muu yhtiörypäs tekee kuukausittain tai kvartaaleittain rullaavaa 12 kuukauden ennustetta ja osa käyttää tämän lisäksi taustana myös kolmen tai viiden vuoden ennusteita.

Rullaavan budjetoinnin suurin etu on tietenkin ajantasaisuus. Oikean tiedon perusteella pystyy tekemään parempia päätöksiä. Moni johtaa budjetoidusta tuloslaskelmasta jo kassaennusteet, mutta tase-ennusteita aika harva on vielä tehnyt.

Hajautettu ennusteprosessi työllistää useampia avainhenkilöitä kuin perinteinen budjetointimalli. Samalla kuitenkin yrityksen saama hyöty tuo työpanokset moninkertaisesti takaisin lisääntyneenä vastuunkantona ja toimintana sekä oikeampina ennustelukuina.

Suuryrityksillä on jo pitkään ollut käytössään hienostuneita raportointi- ja ennustamistyökaluja. Ne ovat usein erittäin kalliita projekteja koska niiden käyttöönotto on raskasta ja vaikeaa, sekä työllistää konsultteja.

 

Tehokkuutta pilvestä


Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yleisin työkalu on ollut Excel. Se on halpa ja helppo käyttää, mutta riskialtis ja työllistävä. Laskukaavaan pujahtaneella virheellä voi olla isojakin vaikutuksia. Excel on myös yrityksen muusta toiminnasta ja järjestelmistä irrallinen työkalu, esimerkiksi vertailu toteumaan täytyy usein tehdä manuaalisesti.

Markkinoilla on kuitenkin nyt kohtuuhintaisia ja moderneja pilvipalveluita, esim. Adaptive Insights, joiden kustannukset ovat käyttäjäpohjaisia ja soveltuvat hyvin sen vuoksi pk-yrityksillekin. Pilvipalvelut ovat helppokäyttöisiä, käyttäjät pääsevät niihin myös tabletilla tai älypuhelimella. Ratkaisut sisältävät hyvin monipuolista laskentaa ja analytiikkaa erilaisten ketjujen liiketoimintaseurantoihin.

Budjetointi- ja ennusteprosessia kehittäessä tärkeintä on aloittaa suunnittelu tarvekartoituksella ja sen pohjalta valita oikea tapa toimia sekä sopiva työkalu. Ensimmäinen ennustemalli ja budjetti kannattaa tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa, jotta malli saadaan hiottua sopivaksi juuri omaan ketjuun ja toimintaan.

         

Lisätietoja: Staria Oyj, Nina Tarvainen, p. 040 8609 412 tai nina.tarvainen@staria.fi

Franchise News 25.2.2015

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »