Finnveran rahoituspalvelut franchisingketjujen yrityksille

Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.

Finnveralla on yli 28.000 asiakasta ja rahoitamme vuosittain yli 3500 aloittavaa yritystä ja saman verran jo toiminnassa olevia yrityksiä. Myös franchisingperiaatteella toimivat yritykset ovat Finnveralle tuttuja ja asiakkaana on useiden eri ketjujen yrityksiä. Finnvera voi rahoittaa sekä ketjun emoyhtiötä että ketjuyrittäjiä. Koska ketjun yritysten toimintakonsepti on yhtenäinen, Finnvera hankkii ketjun emoyhtiöiltä konseptiin ja sen kehittämiseen liittyvät perustiedot keskitetysti, ja näitä tietoja hyödynnetään ketjuyrittäjien rahoitushankkeiden käsittelyssä. Yksittäisessä rahoitushankkeessa arvioidaan konseptin lisäksi myös yrittäjiä, liikepaikkaa ja paikallista kilpailutilannetta.

Franchising-yrityksen käynnistysvaiheen rahoitukseen soveltuu esimerkiksi Finnveran alkutakaus pankkilainalle. Tällöin takauksen enimmäismäärä voi olla enintään 80% pankkilainasta ja enintään 80 000 euroa. Pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta. Mikäli takaustarve on suurempi, voi yritys hakea Finnveratakausta.

Enintään 50 000 euron rahoitustarpeissa Finnvera voi olla ainoa ulkopuolinen rahoittaja. Lainaa tai Finnveratakausta yritys voi hakea itse sähköisen asioinnin kautta. Suuremmissa rahoitustarpeissa Finnvera toimii aina osarahoittajana yhteistyössä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa,

Alkutakaus

- Alkutakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

- Yritys esittää rahoitushakemuksensa omalle pankilleen

- Pankki arvioi yrityksen toimintaedellytykset ja vakuuksiin liittyvät riskit ennen rahoituksen myöntämistä

- Vakuutta tarvittaessa Pankki hakee yrityksen puolesta alkutakausta sähköisesti Finnverasta ja Finnvera tekee takauspäätöksen pankilta saamiensa tietojen perusteella

 Alkutakaus perustuu Finnveran ja pankkien väliseen sopimukseen, mikä mahdollistaa takaushakemuksen nopean käsittelyn Finnverassa. Sopimuksessa ovat mukana lähes kaikki Suomessa toimivat pankit. Takaus soveltuu velkakirjaluotolle. Velkakirjaluotosta osa voidaan tallettaa vakuudeksi vuokravakuutta ja/tai tavaraostojen vakuutta varten.

Finnveratakaus

Yritys voi hakea Finnverasta takausta pankin Franchisingantajalle tai ketjun tavarantoimittajalle annettujen pankkitakausten vastavakuudeksi (mm. vuokravakuudet ja/tai tavaraostojen vakuudet), luotolliselle tilille tai velkakirjaluotoille, joissa takaustarve ylittää 80 000 euroa.

Laina

Finnveran lainalla voidaan rahoittaa yrityksen toiminnan käynnistämisen vaatimia investointeja ja käyttöpääomaa. Lainaa voi täydentää TE-toimistojen myöntämä starttiraha.

Lisätietoja:

Tutustu myös www.Finnvera.fi Näin haet rahoitusta pienille hankkeille

Franchise News 19.9.2015

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »