Ketjujohdolle uutta jatkokoulutusta- DiFM Pro

Suuri osa Suomen ketjujen johdossa toimivista on käynyt läpi FranConin tarjoaman DiFM -ketjujohtokurssin. Nyt FranCon on julkistanut tähän syventävää valmennusta.

Valmennussarjan eri koulutusohjelmat syventyvät DiFM (Diploma in Franchise Management) -“valmennusohjelmassa läpikäytäviin teemoihin. DiFM Pro tarjoaa ketjujohtajille mahdollisuuden kehittää tietämystään ketjujohtamisen oleellisissa osa-alueissa. Kuten DiFM:issäkin, myös DiFM Pro:n valmentajina toimivat ketjujohtamisen eri osa-alueiden parhaat asiantuntijat.

DiFM Pro - valmennussarja on suunnattu erityisesti DiFM:in käyneille ketjujohtajille, joilla on etusija ryhmää valittaessa, mutta soveltuu myös muille, kokeneemmille ketjujohtajille. Valmennussarjan ohjelmat on suunniteltu ketjujohtajien kiireiseen aikatauluun sopiviksi yhdistäen metodeissa niin ryhmä-kuin yksilövalmennustakin lähi- ja etäopetuksen keinoin.

Valmentajina toimivat Matti Taipale, Gunnebo Group, Peter Nyman, Ny Man Communication sekä Henri Laakso FranCon Franchise Consulting. Koulutusjaksot pidetään Haikon kartanossa, ja ensimmäinen lähijakso toteutetaan 25.-26.11.2015.

 

Franchise News 9.10.2015

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »