Laatutakuun yrittäjät tyytyväisiä

2016 YRITTÄJYYSTUTKIMUS: LAATUTAKUU-KETJUSSA TYYTYVÄISIÄ YRITTÄJIÄ

Laatutakuu-ketju haluaa aktiivisesti kehittää omaa franchisingtoimintaansa ja teettää vuosittain yrittäjyystutkimuksen, jossa pyydetään kaikkia ketjun yrittäjiä arvioimaan Laatutakuun onnistumista, mm. markkinoinnin, koulutuksen, aluepäälliköiden työn ja ketjuviestinnän osa-alueilla. Kaikkien tekijöiden yhteenlasketuksi keskiarvoksi tuli tänä vuonna 4,22 (asteikolla 1-5). 

Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin yrittäjien tyytyväisyyttä oman työnsä sisältöön, johon vastaajista 86% kertoi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Laatutakuun yrittäjistä yli puolet on toiminut ketjussa jo yli 5 vuotta, mikä myös osaltaan kertoo yrittäjien vahvasta sitoutumisesta ketjuun.  Vastausprosentti oli korkea 82% eli Laatutakuu-yrittäjät vastaavat mielellään tutkimukseen. Tutkimuksen toteutti tänäkin vuonna FranCon, jonka palveluvalikoimaan yrittäjätyytyväisyystutkimukset kuuluvat.


Franchise News 1.9.2016

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »