FRANCHISINGTOIMINNAN UUDET EETTISET SÄÄNNÖT ON JULKAISTU

Franchisingyhteistyönhyviä käytäntöjä määrittelevät Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt on uudistettu ja otettu käyttöön vuoden alusta.

Ne pohjautuvat Euroopan Franchising Liiton (EFF) tekemiin sääntöihin, joita noudatetaan kaikissa EU-maissa, joissa toimii EFF:n jäsenenä oleva franchisingyhdistys.  Kaikki SFY:n jäsenketjut sitoutuvat noudattamaan eettisiä sääntöjä, mutta ne ohjaavat franchisingtoiminnan pelisääntöjä laajemminkin. Tarkempaa tietoa päivitetyistä eettisitä säännöistä löytyy mm. Franchise News 1/2017 -lehdestä sekä SFY:n sivuilta www.franchising.fi.

Franchise News 16.2.2017

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »