Suomalainen lasten ja nuorten arkkitehtuuri-koulutuskonsepti Arkki laajentaa Kaakkois-Aasiaan, aloittaen Vietnamista

Arkki International Oy aloittaa koulutuskonseptinsa pilotoinnin Ho Chi Minhissä Vietnamissa.

Arkki aloitti kesäkuun 4. päivä viikon mittaisten pilottikurssien sarjan osallistavasta kaupunkisuunnittelusta. Yhteensä 11 pilottikurssia tehdään yhteistyössä Unicef Vietnamin, Ho Chi Minhin kaupungin suunnittelu- ja arkkitehtuuriosaston sekä Saigon Innovation Hubin (Vietnamin hallituksen alainen, Ho Chi Minhin Tiede- ja teknologiaosastoon kuuluva toimija tavoitteenaan luoda Ho Chi Minhistä Kaakkois-Aasian start-upja innovaatiokeskus) kanssa. Tämä osallistavan suunnittelun pilotti on osa Unicefin globaalia -˜Lapsiystävällinen kaupunki' -hanketta.

Ho Chi Minhin pilotti on ensimmäinen askel Arkin Kaakkois-Aasiaan laajentumisessa. Arkki Internationalin ja Viet Motionin toukokuussa allekirjoittaman lisensointisopimuksen mukaan yhteistyötä tullaan pilotin jälkeen laajentamaan koko Vietnamiin sekä yhdeksään muuhun ASEAN-maahan: Malesiaan, Thaimaaseen, Filippiineihin, Indonesiaan, Singaporeen, Myanmariin, Laosiin, Kamputseaan ja Bruneihin. Myös sisällöllisesti yhteistyö tulee laajenemaan kattaen koko Arkki-konseptin ja koulutussisällön 4-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille.


Viet Motionin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Phi Van Nguyen kommentoi: -˜Arkin ainutlaatuinen pedagogiikka kehittää kaikkein tärkeimpiä tulevaisuuden taitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä kriittistä ajattelua. Arkki-koulutus valmistaa lapsia vastaanottamaan tulevaisuuden luottavaisina -“ vaikka se on pääosin tuntematon. Innovointi vaatii paljon muutakin kuin vain yksittäisten aineiden mekaanista opettelua, ja Arkissa on kysymys juuri kokeilemisesta, erilaisten oppiaineiden ja tietojen yhdistämisestä, ja uuden luomisen prosessista'. Van Nguyen jatkaa: -˜Arkki-koulutuksen laadusta kertoo myös se, että Arkin opetussuunnitelma on Suomen Opetusministeriön hyväksymä, ja osa maailmankuulua suomalaista perusopetussuunnitelmaa'.

Pihla Meskanen, Arkki Internationalin toimitusjohtaja ja yksi Arkin perustajista, kommentoi: -˜Tämä yhteistyö on todella merkittävä virstanpylväs Arkki Internationalille. Olemme erittäin otettuja vietnamilaisen kumppanimme innostuneisuudesta ja paikallisten lasten kanssa tehtyjen testikoulutusten saamasta positiivisesta palautteesta. On ollut silmiä avaavaa ymmärtää, miten kokonaisvaltaisesti Arkki-koulutus voi myötävaikuttaa näiden dynaamisten, nopeasti muuttuvien maiden kehitykseen. Se antaa työllemme kokonaan uuden merkityksen: tässä ei ole kysymys ainoastaan arkkitehtuurista ja designista, vaan lasten kehityksen tukemisesta aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka ovat kiinnostuneita ja kyvykkäitä vaikuttamaan oman ja yhteisen ympäristön parhaaksi.'

Lisätiedot
Pihla Meskanen | Arkki International Oy: n toimitusjohtaja
pihla@arkki.net / 050 517 4602

Arkki International Oy
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki on maailman johtava lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulutusta tuottava toimija, joka perustettiin Suomessa 1993. Arkki-koulutuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisten innovaatiotaitojen kehittäminen yhdistäen siihen tarvittavat kognitiiviset, käyttäytymiseen liittyvät, toiminnalliset ja tekniset osa-alueet. Tavoite on arkkitehtuurikasvatuksen avulla tukea lasten kehittymistä tulevaisuuden aktiivisiksi vaikuttajiksi -“ mikä ikinä heidän ammattinsa tuleekin olemaan. Arkkitehtuurissa yhdistyvät monialaisesti tieteet ja taiteet, ja siksi arkkitehtuurikasvatus auttaa tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista, kokonaisuuksia rakentaen. Suomessa Arkki on yksi Opetusministeriön alaisista taiteen perusopetusta antavista kouluista. Arkki International Oy on Arkki-koulutuskonseptin kansainvälistämisestä vastaava yritys. Arkki-kouluja on 12 kaupungissa Suomessa, Kreikassa, Kyproksella ja Tsekeissä. Arkki on suomalaista koulutusvientiä koordinoivan Education Finland -ohjelman jäsen.

Lue koko uutinen täältä.

Franchise News 25.6.2018

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »