• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Franchisingyrittäjien yleistä tyytyväisyyttä tutkittiin

Franchise News toteutti kesän aikana Valtakunnallisen Yrittäjätyytyväisyystutkimus-hankkeen, johon osallistuivat suurimmat Suomessa toimivat franchisingketjut yrittäjämäärällä mitattuna. Tulokset julkistettiin tiistaina 25.9. Franchise News Day -tapahtumassa ja samalla -Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2018- -kisan voittajaksi kruunattiin Musti ja Mirri -ketju.

Valtakunnallisen Yrittäjätyytyväisyystutkimus -hankkeen tavoitteena oli paitsi antaa ketjuille vertailutietoa yrittäjiensä tyytyväisyystasosta, saada myös kerättyä laajempaa faktaa franchisingyrittäjien yleisestä tyytyväisyydestä.Tutkimus toteutettiin kesällä 2018 pääosin sähköposti-/nettikyselynä, jossa kaikkien mukana olleiden ketjujen yrittäjät vastasivat neljään samaan kysymykseen. Tutkimus toteutetaan jatkossa vuosittain samalla tavalla, jolloin voidaan seurata myös tulosten kehittymistä.

Ensimmäistä kertaa toteutettu tutkimushanke oli avoin kaikille franchisingketjuille, joissa oli vähintään 20 yrittäjää. Hankkeeseen osallistuivat lähes kaikki suurimmat franchisingketjut. Kaikkiaan 12 ketjun yrittäjien tyytyväisyyttä tutkittiin samoin kysymyksin. Osallistuneissa ketjuissa on yrittäjiä yli 1.200, mikä on merkittävä osa kaikista Suomessa toimivista franchisingyrittäjistä. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 667 yrittäjää.  

Franchisingyrittäjien tyytyväisyys oman työnsä sisältöön korkea

Tutkimuksessa kysyttiin yrittäjien tyytyväisyyttä oman työnsä sisältöön ja tulotasoonsa. Lisäksi heiltä kysyttiin, onko yrittäjyys ko. ketjussa vastannut heidän odotuksiaan ja voisivatko he suositella ko. ketjun yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle. Tulosten perusteella franchisingyrittäjät ovat hyvinkin tyytyväisiä tekemäänsä -uravalintaan-. Kaikkein tyytyväisimpiä yrittäjät olivat oman työnsä sisältöön. Asteikolla 1-5 (jossa 5 on korkein), kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 4,1. Vastaavalla asteikolla yrittäjien tyytyväisyyskeskiarvo tulotasoonsa oli 3,54.

Ketjun yrittäjyys oli myös vastannut hyvin yrittäjien odotuksia, sillä vastaajien keskiarvo oli 3,97. Kysymykseen, voisitko suositella ketjun yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle 76% vastasi Kyllä*. 

Suomen Tyytyväisimmät Yrittäjät-kilpailu

Yrittäjätyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella järjestettiin samalla Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2018 -kilpailu, jossa ketjukohtaisia tuloksia vertailtiin toisiinsa kysymyksittäin sekä kokonaisuutena. Kaikki kysymykset huomioiden Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2018 -kilpailun kolme parasta sijoitusta menivät seuraaville ketjuille (tässä järjestyksessä):

1.   Musti ja Mirri

2.   VMP

3.   Kiinteistömaailma

Voittaja saa käyttöönsä tittelin ja logon Suomen tyytyväisimmät yrittäjät 2018. Tutkimuksen ja kilpailun tulokset julkistettiin Franchise News Dayssa Helsingissä 25.9.

*) Vastausvaihtoehtoina oli Kyllä, Ei ja EOS

Lisätiedot: Henri Laakso, FranCon Franchise Consulting, 050-55 35 799, henri.laakso@francon.fi

Franchise News on FranCon Groupiin kuuluva franchisingsektorin viestintä- ja tapahtumapalveluiden toteuttaja. FranCon Group on suomalainen, ketjuista riippumaton neutraali asiantuntijayritys, johon kuuluva vanhin yksikkö, FranCon Franchise Consulting, on perustettu 1994.


Franchise News 25.9.2018

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta