• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Yksilöllinen valmennus johtaa yhteiskuntavastuulliseen työllistämiseen

Työllisyyspalveluiden kehittäminen ja 75 prosentin työllisyysasteen tavoittelu tarvitsee uudenlaisia kumppanuuksia ja rohkeaa yhteistyötä. VMP on kärkijoukoissa mukana uudistamassa henkilöstöpalvelualaa kohti yhteiskuntavastuullista toimintaa ja kestävää työllistämistä.VMP tekee kehitystyötä Tule töihin -hankkeessa, jossa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluita. Tässä muutama konkreettinen esimerkki miten olemme onnistuneet.

Uudenlaiset kumppanuudet toteutuneet ja tuoneet onnistumisia

Tule töihin -hankkeessa rakennetaan uusien kumppanien kanssa yhteistyötä. Pääkumppaneina hankkeessa ovat Uudenmaan TE-toimisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhtenä isona onnistumisena nähdään valmennuksen kehittäminen yhdessä TE-palveluiden ammattilaisten kanssa, sillä toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edellytyksiä palveluprosessin parantamiselle.

Yhteistyö on tuonut arvokasta tiedonvaihtoa asiakkaiden tarpeista sekä lisännyt ammattilaisten osaamista puolin ja toisin.

Jo tähän mennessä on havaittu, että yhteistyö on vienyt eteenpäin palveluiden laatua sekä asiakasohjausta viranomaistahon ja yksityisen palvelutuottajan välillä. Hankkeessa on pystytty tunnistamaan myös keskeisiä haasteita tai esteitä työllistymiselle. Pääkaupunkiseudulla keskeinen väylä asiakkaalle ilmoittautua valmennukseen on infotilaisuus. Näitä infotilaisuuksia on tarkoitus palvelumuotoilun keinoin kehittää, jotta valmennuksesta hyötyvät työnhakijat löytävät palveluun. Yhtenä haasteena työllistymiselle voi olla työnhakijan puutteelliset IT-taidot tai jopa laitteiden puute. Tähänkin asiaan etsitään parhaillaan toimivaa ratkaisua yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Uusi kohderyhmä ja uusi valmennustapa testissä

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston palvelulinjalta 3, joka on tuetun työllistymisen palvelulinja.  Asiakkaat tarvitsevat työllistymiseensä tukea vaihtelevasti. Pitkäkestoista, vaativampaa työllistymisen tukea tarvitsevan kohdalla valmennuksessa on olennaista valmennuksen sisältöjen sovittaminen tarpeeseen. Se on myös resurssien kannalta järkevää. Valmennuksen tulee olla yksilöllistä, jotta asiakas ei vain siirry massapalvelusta toiseen, vaan saa sen sijaan työllistymiseen konkreettista tukea yksilöllisen palvelun avulla. Tästä syystä valmennuksen sisältöjä ja prosessia rakennetaan hankkeessa asiakaslähtöisesti.

Valmennuksen suunnitteluun on ammennettu osaamista myös sosiaalipuolen työllistymistä tukevista palveluista, joissa korostuu yksilöllinen, pitkäaikaisempi tuki sekä palvelutarpeen tunnistaminen.

Valmennukset ovat käynnistyneet vuoden 2019 alusta ja kestävät aina vuoden 2020 syksyyn saakka. Hankkeen aikana tullaan selvittämään yksilöllisen valmennuksen kustannuksia ja pyritään luomaan kustannustehokas valmennusmalli.

Uudet digitaaliset työkalut käytössä valmennuksessa

Valmennuksen tueksi on otettu käyttöön digitaalinen työkalu, jonka avulla voidaan tarkemmin kartoittaa ja tunnistaa asiakkaiden osaamisia sekä työmarkkina-asemaa suhteessa alueella tarjolla oleviin työtehtäviin. Työkalun avulla saadaan realistinen kuva työllistymismahdollisuuksista tietyille toimialoille, se helpottaa valmentajaa työnhakijoiden urapolkujen suunnittelussa.  Kun osaamiset ovat hyvin tiedossa, on niitä paljon helpompi tuoda esille myös työhakemuksessa ja haastattelutilanteessa.

Työnantajalle tukea ja ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan

VMP:n laajat yrityskontaktit tuovat valmennettaville työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen myötä valmentajilla on mahdollisuudet tukea työnantajaa ja sujuvoittaa työllistyjän työhön siirtymistä. Valmennuksen avulla on mahdollista löytää työvoimaa myös aloille, joilla tällä hetkellä on työvoimapulaa. Kaikki työnantajat ovat tervetulleita mukaan!


Franchise News 20.5.2019

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta